TAN utdanning

Vi tilbyr utdanning i Trygg av naturveiledning for alle som deler vår visjon om at barn skal vokse opp mest mulig lystbetont og selvstyrt i natur – og kultur. Hensikten med denne utdanningen er å spre metodikken slik at barn og unge skal oppleve handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet.

Modul 1 – Trygg av natur

Ønsker du å bli tryggere på å bruke naturen som klasserom?

Er du nysgjerrig på hvordan jobbe med livsmestring inn i skolen?

Har du en drøm om at barn og unge rundt deg skal oppleve en trygg, lystbetont og selvstyrt oppvekst?

Bli med å erfare hvordan følelsen av handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet er det som skal til.

Meld deg på det første av i alt tre kurs i naturbasert livsmestring i regi av Trygg av natur

Kurset er lagt opp som en vandring i fri natur der alle emner behandles underveis, ved opphold og rundt bålet med stor grad av deltakerstyring og involvering. Vi har lagt opp til relativt korte etapper (2-5 km avhengig av veivalg), en natt i telt, en under tarp og en overnatting i hytte. Dette tilpasses gruppa, vær og forhold. Det vil si at vi skal være varme, tørre og passe mette omtrent hele tiden – uansett forhold. TAN stiller med alt fellesutstyr og mat, dere med gode sko, klær etter vær, sovepose og underlag.

Forventning til deltakerne: a) At du har lyst til å jobbe med mennesker i natur. b) At du mestrer enkelt friluftsliv tilstrekkelig til å kunne ta vare på seg selv og andre. c) At du har erfaring med arbeid med barn og unge, og er over 18 år. Pedagogisk praksis og/eller utdanning vil være en fordel med hensyn til læringsutbytte for deg og resten av gruppa.

Læringsutbytte: Etter endt kurs skal deltakerne ha god kjennskap til følgende emner:

1) Våkne veivalg, ferdsel og opphold i nærnatur.

2) HMS: Skadeforbyggende arbeid, førstehjelp og gjeldene lovverk.

3) Natur som mestrings- og læringsarena.

4) Veiledning og ledelse av mestringsgrupper.

5) Kognitive prosesser knyttet til mestring.

Dette er et kompetansehevende kurs. Det vil si at det gis løpende tilbakemelding og en samlet muntlig tilbakemelding siste dag til hver enkelt deltaker. Deltakere gjør en egenvurdering på kursets læringsmål i forkant og etter endt kurs. Dette «arket» tar de som ønsker seg videre til modul 2 (her gis det bestått/ikke bestått etter en praksisvurdering i etterkant av kurset). Bestått modul to kvalifiserer til å jobbe med  mestringsgrupper i nærnatur. For enkelte vil deltakelse på modul 1 trolig gi tilstrekkelig kjennskap og insentiv til å flytte deler av sin daglige praksis med lærende grupper ut i nærmiljøets uteområder eller nærnatur.

Søk om deltakelse: Søknadsskjema

Modul 2 – Trygg av natur

Velkommen på kurs i mars!