TAN utdanning

Vi tilbyr utdanning i Trygg av naturveiledning for alle som deler vår visjon om at barn skal vokse opp mest mulig lystbetont og selvstyrt i natur – og kultur. Hensikten med denne utdanningen er å spre metodikken slik at barn og unge skal oppleve handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet.

Antall deltakere per modul: 8-12

Pris: Etter avtale

Modul 1 – Trygg av natur

– Modul 1 var et vendepunkt for meg i måten jeg møter barn. Lærer barnetrinn

Ønsker du å bli tryggere på å bruke naturen som klasserom?

Er du nysgjerrig på hvordan jobbe med livsmestring inn i skolen?

Har du en drøm om at barn og unge rundt deg skal oppleve en trygg, lystbetont og selvstyrt oppvekst?

Bli med å erfare hvordan følelsen av handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet er det som skal til.

Meld deg på det første av i alt tre kurs i naturbasert livsmestring i regi av Trygg av natur

Kurset er lagt opp som en vandring i fri natur der alle emner behandles underveis, ved opphold og rundt bålet med stor grad av deltakerstyring og involvering. Vi har lagt opp til relativt korte etapper (2-5 km avhengig av veivalg), en natt i telt, en under tarp og en overnatting i hytte. Dette tilpasses gruppa, vær og forhold. Det vil si at vi skal være varme, tørre og passe mette omtrent hele tiden – uansett forhold. TAN stiller med alt fellesutstyr og mat, dere med gode sko, klær etter vær, sovepose og underlag.

Forventning til deltakerne:

 • At du har lyst til å jobbe med mennesker i natur.
 • At du mestrer enkelt friluftsliv tilstrekkelig til å kunne ta vare på seg selv og andre.
 • At du har erfaring med arbeid med barn og unge, og er over 18 år. Pedagogisk praksis og/eller utdanning vil være en fordel med hensyn til læringsutbytte for deg og resten av gruppa.

Læringsutbytte: Etter endt kurs skal deltakerne ha god kjennskap til følgende emner:

 • Våkne veivalg, ferdsel og opphold i nærnatur.
 • HMS: Skadeforbyggende arbeid, førstehjelp og gjeldene lovverk.
 • Natur som mestrings- og læringsarena.
 • Veiledning og ledelse av mestringsgrupper.
 • Kognitive prosesser knyttet til mestring.

Dette er et kompetansehevende kurs. Det vil si at det gis løpende tilbakemelding og en samlet muntlig tilbakemelding siste dag til hver enkelt deltaker. Deltakere gjør en egenvurdering på kursets læringsmål i forkant og etter endt kurs. Dette «arket» tar de som ønsker seg videre til modul 2 (her gis det bestått/ikke bestått etter en praksisvurdering i etterkant av kurset). Bestått modul to kvalifiserer til å jobbe med  mestringsgrupper i nærnatur. For enkelte vil deltakelse på modul 1 trolig gi tilstrekkelig kjennskap og insentiv til å flytte deler av sin daglige praksis med lærende grupper ut i nærmiljøets uteområder eller nærnatur.

Søk om deltakelse: Søknadsskjema

Kursdatoer høsten 2020:
– 14. – 17. september
– 12. – 15. oktober

Kontakt oss gjerne direkte hvis du har spørsmål om kurset på post@tryggavnatur.no eller ring 91785793 (Jørgen)

Modul 2 – Trygg av natur

Velkommen på neste kurs som er mandag 9. november til torsdag 12. november 2020. Kurset gjennomføres i vakker nærnatur på Østlandet. Kurset forutsetter at du allerede har tatt Modul 1.

Dette kurset bygger videre på emnene fra Modul 1. Hensikten med kurset er å løfte kunnskapen og erfaringene fra å kjenne til emnet til å mestre emnet. Altså fra tematisk kjennskap, til trygg og brukbar kunnskap med hensyn til:

 • Enkelt friluftsliv
 • HMS-T (Helse, Mestring, Sikkerhet og Trygghet)
 • Juridisk og administrativt ansvar
 • Naturen som mestrings- og læringsarena
 • Veiledning og ledelse
 • Kognitive verktøy og prosesser knyttet til mestring

Meld deg på Modul 2 dersom en eller flere av følgende påstander treffer deg:

 • Du har et sterkt ønske om at barn og unge rundt deg skal oppleve en trygg, lystbetont og selvstyrt oppvekst.
 • Du har lyst til å påvirke hvordan det jobbes med relasjoner, menneske- og læringssyn på din arbeidsplass.
 • Du har et ønske om at alle som er involvert i eller med din organisasjon skal oppleve handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet.

Om kurset
Kurset har samme form som Modul 1 og er lagt opp som en vandring i fri natur der alle emner behandles underveis og med stor grad av deltakerstyring og involvering. TAN stiller med alt av fellesutstyr og mat, dere med egnet fottøy, klær etter vær, sovepose, underlag og sekk med plass til litt mat og fellesutstyr.  Du trenger ikke kjøpe noe nytt for å bli med på dette. Du kan låne av en venn, av Bua eller Trygg av natur.

Vurdering
Deltakere gjør en egenvurdering på kursets læringsmål i forkant, og får tilbakemeldinger underveis og på kursets siste dag. Etter gjennomført modul 2 gis det bestått/ikke bestått etter en praksisvurdering i etterkant av kurset. Bestått modul 2 kvalifiserer til å jobbe med mestringsgrupper i nærnatur. Bestått modul 3 gir i tillegg kompetanse på endringsveiledning for enkeltindivider og for grupper.

Spørsmål?
Send en e-post til post@tryggavnatur.no eller ring 91785793 (Jørgen)

Vi gleder oss!