Kilder til kunnskap…

…vi synes det er lurt å sjekke:

Podcast:
Ut på tynn is. Ekko 1.02.2021
Ekko møtte Trygg av natur for en bålprat. Ekko 2.02.2021
Barnehjernen leker seg klok. Per Brodal. Ekko 15.11.2019
Hva er galt med belønning og straff? Hedvig Montgomery. Foreldrekoden
Ros av barn – Hvorfor er det feil å si “flink”? Hedvig Montgomery, Foreldrekoden 2019
Sir Ken Robinson. The educators. BBC 2014

Litteratur:
Trygg av natur – virker det sett i folkehelsevitenskapelig perspektiv? Notat Hjellset 2019
Nærmiljøet som klasserom. Arne Nicolai Jordet (2007) «Erfaring, kapittel 4» (s 61-71)
Naturen er en gratis, verdifull og bivirkningsfri lykkepille. Titan.uio.no 2019

Film: