Modul 2 – Trygg av natur

Velkommen på neste kurs som er i november. Kurset gjennomføres i vakker nærnatur på Østlandet. Kurset forutsetter at du allerede har tatt Modul 1. Søknadsfrist er 1. november.

Dette kurset bygger videre på emnene fra Modul 1. Du har mellom kursene levert et refleksjonsnotat som drøfter din erfaring med bruk av metodikken, altså det å gi tillit, medbestemmelse og handlingsrom der du har eller kjenner på ansvar. Hensikten med kurset er å løfte kunnskapen og erfaringene fra å kjenne til emnet til å mestre emnet. Altså fra tematisk kjennskap, til trygg og brukbar kunnskap med hensyn til:

  • Enkelt friluftsliv
  • HMS-T (Helse, Mestring, Sikkerhet og Trygghet)
  • Juridisk og administrativt ansvar
  • Naturen som mestrings- og læringsarena
  • Veiledning og ledelse
  • Kognitive verktøy og prosesser knyttet til mestring

Meld deg på Modul 2 dersom en eller flere av følgende påstander treffer deg:

  • Du har et sterkt ønske om at barn og unge rundt deg skal oppleve en trygg, lystbetont og selvstyrt oppvekst.
  • Du har lyst til å påvirke hvordan det jobbes med relasjoner, menneske- og læringssyn på din arbeidsplass.
  • Du har et ønske om at alle som er involvert i eller med din organisasjon skal oppleve handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet.

Om kurset
Kurset kan gjennomføres på to ulike måter. Som Modul 1, fire sammenhengende dager og tre netter eller i form av 4 dagsturer og valgfri overnatting.  Kursdagene er uansett lagt opp som en vandring i fri natur der alle temaer behandles underveis og med stor grad av deltakerstyring og involvering. TAN stiller med alt av fellesutstyr og mat, dere med egnet fottøy, klær etter vær, sovepose, underlag og sekk med plass til litt mat og fellesutstyr.

Vurdering
Deltakere gjør en egenvurdering på kursets læringsmål i forkant, og får tilbakemeldinger underveis og på kursets siste dag. Etter gjennomført modul 2 gis det bestått/ikke bestått etter en praksisvurdering i etterkant av kurset. Bestått modul 2 kvalifiserer til å jobbe med mestringsgrupper i nærnatur. Bestått modul 3 gir i tillegg kompetanse på endringsveiledning for enkeltindivider og for grupper.

Kommende kurs:
22.-25. november 2021, Østlandet (Søknadsfrist . 1. november).
21.-22. og 25.-26. april. 2022, Østlandet (Søknadsfrist 1. april )

Uke 23 (7.-10 juni) er satt av til å avholde Modul 1 eller 2 ved behov.

Spørsmål?
Send en e-post til post@tryggavnatur.no eller ring 91785793 (Jørgen)

Vi gleder oss!