Familieprogram Ung

Programmet gir en lystbetont innføring i enkelt friluftsliv for hele familien. Etter endt program skal familien som helhet beherske den kunnskapen som skal til for sikkert og trygt kunne slå leir og overnatte ute året rundt.

Turdagene er lagt opp slik at vi på ett eller flere punkter treffer etablerte interesser hos ungdommen, være seg klatring, padling eller andre aktiviter de behersker eller har lyst å teste ut. Det enkle, allmenne friluftslivet vil uansett utgjøre en ramme for disse aktivitene.

Familieprogrammet har ingen bestemt varighet, men vi anbefaler minimum tre dager og én overnatting. Alle turer foregår i familienes nærnatur. Inntil fire familier kan delta på et og samme program.

Planlagte kurs med ledige plasser blir annonsert løpende på vår Facebookside. Kursene settes også opp på forespørsel.