Foreldreprogram Ung

Programmet handler om å bli trygg på å lede familie og venner på kortere og lengere turer. Vi bruker tid på friluftslivsmetode, men kanskje mer på hvordan du som voksen kan lede uten å frata de unge muligheten til selv å ta ansvar for egen velferd og glede ved å styre egen aktivitet.

Etter endt program skal du som voksen være tryggere på å ta ansvar for egen familie på tur, og tryggere på grensesetting og risikovurdering knyttet til friluftslivsaktivitet. Trolig har du lært noe om hvordan du gjennom veiledning og tilstedeværelse kan tilrettelegge for at din/dine ungdom kan planlegge og gjennomføre egne turer uten voksne.

Foreldreprogrammet har ingen bestemt varighet, men vi anbefaler minimum tre dager hvorav én dag der hele familien er med.

Planlagte kurs med ledige plasser blir annonsert løpende på vår Facebookside. Kursene settes også opp på forespørsel.