Ung vilje – 1 til 1 veiledning

Noen trenger å bevege seg mot noe annet, sette seg mål og komme ut av komfortsonen. Andre har behov for det motsatte. Kanskje de trenger å sette seg ned og være fornøyd med tilstedeværelsen, stolt over hva de gjør, og se at de er betydningsfulle i den  rollen de har. Uansett hva du ønsker kan du ikke være andre steder enn der du er. Derfor starter jobben her.

Turene med oss vil gjøre deg mer bevisst på dette, og tryggere på hva som gir mening for deg i møte med dine omgivelser. I en til en veiledning/ coaching vil du oppleve sterke endringsprosesser som gjør deg tryggere og mer handlekraftig i møtet med – og sammen med – menneskene du omgås.

“De tingene du har snakket med meg om går liksom igjen når du snakker om andre ting, som en sirkel, alt henger sammen 🙂 og jeg er skikkelig fascinert over hvordan du klarer det, for det er ingen jeg har hørt som gjør det. Det er rett og slett kjempekult!”  Fornøyd elev høst 2016