Trygg voksen

Tilstedeværelse
Mestre naturen og delekulturen

Hva er Trygg voksen?

Det finnes nok mange veier til å bli – og forbli, en trygg voksen. Vi tror at den som har overskudd til å være tilstede i naturen og kulturen ganske sikkert er en trygg voksen. Men hvordan komme dit – eller oppdage at du allerede er der?

Trygg voksen består av en serie programmer som bygger på grunnsteinene i Trygg barndom; “utforske, finne og følge egne grenser” og Trygg ungdom; “se seg selv i møte med andre”. Det å mestre naturen sammen med andre står sentralt enten du velger å følge programmet rettet mot foreldre, mot hele familien eller arbeidslivet.

Våre fjellsportkurs gir en helhetlig innføring i håndverket og kulturen du må beherske for å operere på egenhånd eller sammen med andre glade amatører.

Trygg av natur tilbyr veiledning av enkeltpersoner. Også dette foregår i friluft og med fellesskapet som referanseramme.

Familieprogram

Programmet gir en lystbetont innføring i enkelt friluftsliv for hele familien. Etter endt program skal familien som helhet beherske den kunnskapen som skal til for sikkert og trygt kunne slå leir og overnatte ute året rundt.

Familieprogrammet har ingen bestemt varighet, men vi anbefaler minimum tre dager og én overnatting. Alle turer foregår i familienes nærnatur. Inntil fire familier kan delta på et og samme program.

Planlagte kurs med ledige plasser blir annonsert løpende på vår Facebookside. Kursene settes også opp på forespørsel.

 

Foreldreprogram

Programmet handler om å bli trygg på å lede familie og venner på kortere og lengre turer. Vi bruker tid på friluftslivsmetode, men kanskje mer på hvordan du som voksen kan lede uten å frata barna muligheten til selv å ta ansvar for fremdrift, lek og arbeidsoppgaver.

Etter endt program skal du som voksen være tryggere på å ta ansvar for egen familie på tur, og tryggere på grensesetting og risikovurdering knyttet til friluftslivsaktivitet. Trolig har du lært noe om hvordan du gjennom veiledning og tilstedeværelse kan tilrettelegge for at barn kan finne og følge egne grenser i møte med psykomotorisk utfordrende aktiviteter som for eksempel treklatring.

Fordeldreprogrammet har ingen bestemt varighet, men vi anbefaler minimum tre dager hvorav en der hele familien er med. Alle turer foregår i deltagernes nærnatur. Inntil åtte voksne kan delta på et og samme program

Trygg arbeidsplass

Vi i Trygg av natur har lang og bred erfaring innen friluftsliv, fjellsport, strategi og ledelse. I programmet Trygg arbeidsplass fasiliterer vi positiv endring i grupper/avdelingers kommunikasjons- og samarbeidskultur. Også her er rammen friluftsliv og delte naturopplevelser. Programmet kan gjennomføres over flere dager i ett strekk, eller kombinasjon av to dagsturer og én overnattingstur.

Vår erfaring er at «voksne» ofte motiveres av å lære noe praktisk nytt, og vi tilbyr derfor også innføringskurs i en eller flere disipliner innen fjellsport og friluftsliv. Samtidig vil det foregå naturlige og lett styrte gruppeprosesser der de ansatte vil se og erfare nye sider ved hverandre som kan gjøre det daglig samarbeidet på kontoret mer lystbetont og dermed mer effektivt.

Mentor – skole/hjem

  • Trives ikke barnet ditt i skolen?
  • Opplever du at skolen ikke gjør nok for at barnet ditt skal trives?
  • Vi hjelper deg gjerne

Med lang fartstid i skolen, kjenner vi godt til hvordan skolen fungerer. Med barn i skolen selv, kjenner vi også godt til hvordan det er å være forelder.

Ta kontakt, så tar vi en prat! Vi starter med en samtale der vi:

  • avklarer hva du kan forvente av skolen og om skolen har gjort nok i ditt barns tilfelle
  • avklarer hva skolen er forpliktet til å gjøre for at barnet ditt skal trives
  • avklarer hva skolen med rimelighet kan forvente av dere som foresatt og elev
  • blir enige om veien videre

Vi anbefaler at en av oss blir med dere i møte med skolen.

Å ha Simen med i møte med skolen var utrolig fint! I dag har vi et samarbeid med skolen som knapt kunne vært bedre og vår sønn har fått en helt ny hverdag. Far til gutt som ble mobbet

Det var så godt å ikke være alene i møte med skolen. Alenemor til gutt som ble mobbet

Voksen vilje – 1 til 1 veiledning

Noen trenger å bevege seg mot noe annet, sette seg mål og komme ut av komfortsonen. Andre har behov for det motsatte. Kanskje de trenger å sette seg ned og være fornøyd med tilstedeværelsen, stolt over hva de gjør, og se at de er betydningsfulle i den  rollen de har. Uansett hva du ønsker kan du ikke være andre steder enn der du er. Derfor starter jobben her. Turene med oss vil gjøre deg mer bevisst på dette, og tryggere på hva som gir mening for deg, i møte med dine omgivelser.

Også dette foregår i friluft og med fellesskapet som referanseramme. Vi anbefaler at du setter av minimum 3-5 timer til denne prosessen.

Friluftsliv- og fjellsportkurs

Vi i Trygg av natur har lang erfaring fra å holde alpine kurs for alle aldersgrupper. Vi dekker alle disipliner innen fjellsport og friluftsliv. Her er noen eksempler:

Grunnkurs og videregående kurs i:

  • Villmark alle årstider (skog/lavland)
  • Klatring (lavland/høyfjell)
  • Bre og sommerfjell (Jotunheimen, Jostedalsbreen)
  • Alpin skiteknikk (Alpinbakke)
  • Alpin skiferdsel (veivalg, skredvurdering, redning)
Foto: Morten Ødegaard