Trygg arbeidsplass

Vi i Trygg av natur har lang og bred erfaring innen friluftsliv, fjellsport, strategi og ledelse. I programmet Trygg arbeidsplass fasiliterer vi positiv endring i grupper/avdelingers kommunikasjons- og samarbeidskultur. Også her er rammen friluftsliv og delte naturopplevelser. Programmet kan gjennomføres over flere dager i ett strekk, eller kombinasjon av to dagsturer og én overnattingstur.

Vår erfaring er at «voksne» ofte motiveres av å lære noe praktisk nytt, og vi tilbyr derfor også innføringskurs i en eller flere disipliner innen fjellsport og friluftsliv. Samtidig vil det foregå naturlige og lett styrte gruppeprosesser der de ansatte vil se og erfare nye sider ved hverandre som kan gjøre det daglig samarbeidet på kontoret mer lystbetont og dermed mer effektivt.