Voksen vilje – 1 til 1 veiledning

Noen trenger å bevege seg mot noe annet, sette seg mål og komme ut av komfortsonen. Andre har behov for det motsatte. Kanskje de trenger å sette seg ned og være fornøyd med tilstedeværelsen, stolt over hva de gjør, og se at de er betydningsfulle i den  rollen de har. Uansett hva du ønsker kan du ikke være andre steder enn der du er. Derfor starter jobben her. Turene med oss vil gjøre deg mer bevisst på dette, og tryggere på hva som gir mening for deg, i møte med dine omgivelser.

Også dette foregår i friluft og med fellesskapet som referanseramme. Vi anbefaler at du setter av minimum 3-5 timer til denne prosessen.