- Dette får jeg til!

I foredraget ønsker vi å belyse sider ved dagens oppvekstkultur og skape bevissthet rundt hvordan disse påvirker barns psykososiale utvikling og læring. Vi ønsker videre å gi tilhørerne økt bevissthet rundt hvordan vi legger tilrette for barns læring, mestring og livskvalitet, gjennom måten vi kommuniserer med dem.

Vi tilpasser foredraget og vektlegger gjerne emner dere er spesielt nysgjerrige på:

#Hvordan skjer læring? #Hva er mestring? #Mestring - fysiologi og følelser #Risiko og ansvar #Bevissthet, underbevissthet og endring #Det gode foreldremøte #Den gode utviklingssamtalen #Balansert ledelse

Image

Varighet: 60-90 min

Pris: 5.500kr - 100.000kr. Prisen finner vi i møtet mellom deres betalingsvilje og -evne og vår lyst.

Vi liker best å være ute, men kan også holde foredrag inne.

Dele denne