Foredrag

Siden 2016 har mer enn 250 elever deltatt på Naturskolen. Disse barna har gjort verdifulle erfaringer som har endret hverdagen og livet positivt. For enkelte kan vi si at livskvaliteten har gått fra lav til høy.

image

Mer enn 200 voksne (lærere og andre i sektor oppvekst) har tatt ett eller flere kurs i Trygg av naturs grunnutdanning i Livsmestring og folkehelse. De som har deltatt har endret sin måte å møte barn på, slik at flere barn får det til.

Tre mastergradsstudier som har undersøkt deltakere på Naturskolen, konkluderer med at Naturskolen har positiv effekt på deltakerne. Tre mastergradsstudier som har undersøkt voksne som har deltatt på kurs, konkluderer med at kurset har ført til at de har fått en ny måte å møte barna på.

Det er måten vi voksne møter barna på som gjør at barna får det til!

I tillegg til studiene som er gjort av våre tilbud, som bekrefter positiv effekt, har vår tilnærming solid støtte, ikke bare i pedagogisk teori, men også i medisin, folkehelsevitenskap og psykologi.

Vår visjon er at alle barn og unge skal våkne om morgenen og tenke "-Dette får jeg til!"

Visjonen er ambisiøs, og skal vi nå den, vil vi at flere gjøres bevisst de positive effektene av vår tilnærming.

Ta kontakt om dere er nysgjerrige og vil vite mer. Du finner mer info om foredraget "-Dette får jeg til!" lenger ned på siden.