Andre aktiviteter

Trygg av naturs metodikk og aktiviteter kan tilpasses alle sammensetninger av mennesker med et ønske om samhandling i naturen, uansett alder og forutsetninger. I sentrum for alle Trygg av naturs møter med mennesker er opplevelse av tilhørighet, medbestemmelse, tillit og handlingsrom – sentrale faktorer for et mestrende liv. Våre rammer er nærnaturen og delekulturen.

Image

I vårt arbeid med ulike målgrupper og alderstrinn fokuserer vi på noen ulike kjerneegenskaper for ulike livsfaser:
Trygg barndom handler i hovedsak om nysgjerrighet, å få være selvstyrt, finne og følge egne grenser.
Trygg ungdom handler i stor grad om å kunne se seg selv i forhold til de andre, mens det å være en
trygg voksen ofte handler om å klare å være til stede.

I tillegg til Naturskolen arrangerer vi ulike typer leirer og arrangement gjennom året, noen på oppdrag og andre som er åpne for alle. Følg oss gjerne på Facebook for å bli oppdatert på kommende arrangementer.

Image

I Trygg av natur har vi også utstrakt erfaring med foreldre- og familieveiledning, samt med individuell veiledning for både ungdom og voksne. Vi har et tilbud for foreldre som ønsker hjelp gjennom en mentorrolle i skole/hjem-samarbeidet eller i møte med PPT og familievern, og vi har erfaring med å bistå ungdom som trenger et alternativt og tverrfaglig tilbud for å unngå å falle utenfor det ordinære skoletilbudet. Vi kan også tilby veiledning og fasilitering av positiv endring på arbeidsplassen eller relasjonsarbeid i andre fellesskap.

I Trygg av natur har vi også utstrakt erfaring med foreldre- og familieveiledning, samt med individuell veiledning for både ungdom og voksne. Vi har et tilbud for foreldre som ønsker hjelp gjennom en mentorrolle i skole/hjem-samarbeidet eller i møte med PPT og familievern, og vi har erfaring med å bistå ungdom som trenger et alternativt og tverrfaglig tilbud for å unngå å falle utenfor det ordinære skoletilbudet. Vi kan også tilby veiledning og fasilitering av positiv endring på arbeidsplassen eller relasjonsarbeid i andre fellesskap.

Mer om våre samarbeid og erfaring med ulike målgrupper finnes under Samarbeid, eller du kan ta kontakt med oss for et tilbud eller mer informasjon. 1. 1

  Les artikkelen
 2. 2

  Les artikkelen
 3. 3

  Les artikkelen
 4. 4

  Les artikkelen

Dele denne

mountain view