Metodikk

I sentrum for alle våre møter med mennesker står opplevelse av tillit, medbestemmelse, handlingsrom og tilhørighet – sentrale faktorer for et mestrende liv

image

Trygg av natur-metodikken er en spesifikk mestrings- og veiledningsmetodikk, utviklet gjennom flere tiår med forskning, prøving og feiling. Vi jobber med fellesskap preget av likeverd, og hvor handlinger og valg ikke baseres på regler, men på en vurdering av hensyn. Hensyn til fellesskapet, hensyn til naturen og omgivelsene, og hensyn til oss selv. Å få finne og følge egne grenser er en forutsetning for å bli en trygg og robust aktør i eget liv, og for å leve godt sammen med andre.

Bak metodikken står Andreas Arnø, spesialpedagog med hovedfag på temaet mobbing, naturfagslærer og trener Simen Skogli, og friluftsfilosof med master i ledelse og hovedfag i forskningsformidling Jørgen Moland. Trygg av natur samarbeider i dag bredt med fagpersoner og ildsjeler i oppvekstsektor, helsevesen, organisasjons- og næringsliv, for å gi flest mulig barn og unge en mest mulig selvstyrt og lystbetont oppvekst i natur - og kultur.

Langt fra alle opplever mestring i klasserommet. I naturen mestrer alle!

Trygg av natur