Modul 3

Dette kurset bygger videre på emnene fra modul 1 og modul 2, og er høyeste nivå i grunnutdanningen i Trygg av naturveiledning. Kurset sikter særlig mot at du skal bli trygg på å lede mestringsgrupper over tid der også individuell veiledning (1:1) kan være nyttig for flere av ungdommene. Bestått kurs med påfølgende praksis kvalifiserer for eksempel til å veilede på Trygg av natur sin Naturskole over 12 uker for ungdomstrinnet.


Om kurset

Kurset gjennomføres over to samlinger av to dager med overnatting ute. Kursdagene er som for modul 1 og 2 lagt opp som en vandring i fri natur der alle temaer behandles underveis og med stor grad av deltakerstyring og involvering. TAN stiller med alt av fellesutstyr og mat, dere med egnet fottøy, klær etter vær, sovepose, underlag og sekk med plass til litt mat og fellesutstyr.


Læringsutbytte

De mest sentrale læringsmålene omhandler:

  • Helsefremmende kommunikasjon
  • Kognitive verktøy og prosesser knyttet til mestring
  • Organisering og gjennomføring av Naturskolen (mestringsgrupper)


Vurdering

Deltaker gjør en egenvurdering i forkant og får tilbakemeldinger underveis og på kursets siste dag. Etter gjennomført modul 3 følger en praksisperiode der endelig godkjenning gis når kandidat og veiledere er enige om at han/hun er klar for å kunne drive et naturskoletilbud.

Image


Spørsmål?

Send oss en melding eller ring 91785793 (Jørgen)

NB: Du må være godkjent TAN-veileder på Nivå 1 (gjennomført modul 2 + godkjent praksis) for å kunne søke).

Vi gleder oss!

Dele denne

mountain view