Utdanning

TAN tilbyr utdanning i Trygg av naturveiledning for ansatte i oppvekstsektoren som deler vår visjon om at alle barn og unge skal våkne om morgenen og tenke "dette får jeg til"

Fra våren 2023 holder vi også kurs for foreldre som deler vår visjon.

Forest stream

Vi har siden 2019 tilbudt etterutdanning i livsmestring og folkehelse for ansatte i oppvekst- og helsesektor. Gjennom deltakelse på inntil tre 4-5 dagers kursmoduler og praksis i Trygg av naturveiledning, gis deltakerne inngående kjennskap til vår veiledningsmetodikk og til bruk av naturen som lærings- og mestringssarena. Hensikten med utdanningen er å spre metodikken slik at alle barn og unge skal oppleve handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet.

For deg som jobber i skolen gir kursene også et godt grunnlag for å treffe på kravene om elevmedvirkning i Opplæringsloven. Forskriften som utdyper hensikten med medvirkningskravet er presis og så vakker en rettsakt kan bli:

Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem. De skal få erfaring med og praktisere ulike former for demokratisk deltakelse og medvirkning, både i det daglige arbeidet i fagene og gjennom for eksempel elevråd og andre rådsorganer. Dialogen mellom lærer og elev, og mellom skole og hjem, må være basert på gjensidig respekt. Når elevenes stemme blir hørt i skolen, opplever de hvordan de selv kan ta egne bevisste valg. Slike erfaringer har en verdi her og nå, og forbereder elevene på å bli ansvarlige samfunnsborgere.

"Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa" (Kapittel 1.6., s 8).

Kommende kurs

Modul 1 med overnatting (Østlandet)

11. - 14. september

Søknadsfrist 28. august

Modul 2 på dagtid fire torsdager (Østlandet)

12. oktober - 2. november

Søknadsfrist 22. september

Modul 1 på dagtid 5 onsdager (Østlandet)

11. oktober - 8. november

Søknadsfrist 22. september

Nysgjerrig forelder dagtid (Oslomarka)

18. oktober - 1. november

Søknadsfrist 11. oktober

Modul 1 med overnatting (Voss)

7. - 10. november

Søknadsfrist 23. oktober

Modul 2 på dagtid (Østlandet)

20. - 23. november

Søknadsfrist 3. november

Antall deltakere per modul: 8-12
Pris: 15.000 kr per modul eller etter avtale (ta kontakt).
Ta kontakt om du er interessert i tilpassede kurs til din arbeidpslass eller studiested. Vi har god erfaring med å formidle metodikken som en del av Barnevernsstudiet på OsloMet, lærerutdanningen ved OsloMet og Friluftsliv og psykisk helse ved Høgskulen på Vestlandet.

Modul 1 var et vendepunkt for meg i måten jeg møter barn

Lærer barnetrinn