Utdanning

TAN tilbyr utdanning i Trygg av naturveiledning for ansatte i oppvekstsektoren som deler vår visjon om at alle barn og unge skal våkne om morgenen og tenke "dette får jeg til"

Forest stream

Vi har siden 2019 tilbudt etterutdanning i livsmestring og folkehelse for ansatte i oppvekst- og helsesektor. Gjennom deltakelse på inntil tre 4-5 dagers kursmoduler og praksis i Trygg av naturveiledning, gis deltakerne inngående kjennskap til vår veiledningsmetodikk og til bruk av naturen som lærings- og mestringssarena. Hensikten med utdanningen er å spre metodikken slik at alle barn og unge skal oppleve handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet.

For deg som jobber i skolen gir kursene også et godt grunnlag for å treffe på kravene om elevmedvirkning i Opplæringsloven. Forskriften som utdyper hensikten med medvirkningskravet er presis og så vakker en rettsakt kan bli:

Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem. De skal få erfaring med og praktisere ulike former for demokratisk deltakelse og medvirkning, både i det daglige arbeidet i fagene og gjennom for eksempel elevråd og andre rådsorganer. Dialogen mellom lærer og elev, og mellom skole og hjem, må være basert på gjensidig respekt. Når elevenes stemme blir hørt i skolen, opplever de hvordan de selv kan ta egne bevisste valg. Slike erfaringer har en verdi her og nå, og forbereder elevene på å bli ansvarlige samfunnsborgere.

"Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa" (Kapittel 1.6., s 8).

Kommende kurs

Modul 1 på dagtid 5 onsdager (Østlandet)

Kurset er fulltegnet

1. - 29. mars

Søknadsfrist 15. februar

Modul 1 med overnatting (Østlandet)

Kurset er fulltegnet

11. - 14. april

Søknadsfrist 25. mars

Modul 2 (Østlandet)

Kurset er fulltegnet

24. - 27. april

Søknadsfrist 31. mars

Modul 1 med overnatting (Vestlandet)

8. - 11. mai

Søknadsfrist 24. april

Modul 2 (Østlandet)

5. - 8. juni

Søknadsfrist 22. mai

Modul 1 på dagtid 5 onsdager (Østlandet)

30. august - 27. september

Søknadsfrist 15. august

Modul 1 med overnatting (Sted kommer)

11. - 14. september

Søknadsfrist 18. august

Modul 2 på dagtid fire torsdager (Østlandet)

12. oktober - 2. november

Søknadsfrist 22. september

Modul 1 på dagtid 5 onsdager (Østlandet)

11. oktober - 8. november

Søknadsfrist 22. september

Modul 2 på dagtid (Sted kommer)

20. - 23. november

Søknadsfrist 3. november

Antall deltakere per modul: 8-12
Pris: 15.000 kr per modul eller etter avtale (ta kontakt).
Ta kontakt om du er interessert i tilpassede kurs til din arbeidpslass eller studiested. Vi har god erfaring med å formidle metodikken som en del av Barnevernsstudiet på OsloMet, lærerutdanningen ved OsloMet og Friluftsliv og psykisk helse ved Høgskulen på Vestlandet.

Modul 1 var et vendepunkt for meg i måten jeg møter barn

Lærer barnetrinn