Utdanning

TAN tilbyr utdanning i Trygg av naturveiledning for ansatte i oppvekstsektoren som deler vår visjon om at alle barn skal vokse opp mest mulig lystbetont og selvstyrt i natur – og kultur

Forest stream

Vi har siden 2019 tilbudt etterutdanning i naturbasert livsmestring for ansatte i oppvekstsektor og helsevesen. Gjennom deltakelse på inntil tre 4-dagers kursmoduler og praksis i Trygg av naturveiledning, gis deltakerne inngående kjennskap til vår veiledningsmetodikk og til bruk av naturen som lærings- og mestringssarena. Hensikten med utdanningen er å spre metodikken slik at alle barn og unge skal oppleve handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet.

Modul 1 var et vendepunkt for meg i måten jeg møter barn

Lærer barnetrinn