Utdanning

TAN tilbyr utdanning i Trygg av naturveiledning for ansatte i oppvekstsektoren som deler vår visjon om at alle barn og unge skal våkne om morgenen og tenke "dette får jeg til"

Forest stream

Vi har siden 2019 tilbudt etterutdanning i livsmestring og folkehelse for ansatte i oppvekst- og helsesektor. Gjennom deltakelse på inntil tre 4-dagers kursmoduler og praksis i Trygg av naturveiledning, gis deltakerne inngående kjennskap til vår veiledningsmetodikk og til bruk av naturen som lærings- og mestringssarena. Hensikten med utdanningen er å spre metodikken slik at alle barn og unge skal oppleve handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet.

Kommende kurs

Modul 1 på dagtid 5 mandager (Østlandet)

January 16 - February 13

Søknadsfrist January 5

Modul 1 på dagtid 5 onsdager (Østlandet)

1 - March 29

Søknadsfrist February 15

Modul 1 med overnatting (Østlandet)

11 - April 14

Søknadsfrist March 25

Modul 2 (Østlandet)

24 - April 27

Søknadsfrist March 31

Modul 2 (Østlandet)

5 - June 8

Søknadsfrist May 22

Antall deltakere per modul: 8-12
Pris: 15.000 kr per modul eller etter avtale (ta kontakt).

Vår 2023 har vi holdt av uke 23. (juni) til Modul 1 med overnatting eller Modul 2. Modul 1 dagtid på østlandet over 5 torsdager med oppstart 27. april er også en mulighet.

Høst 2023 ser vi for oss Modul 1 på dagtid onsdager hele høsten med oppstart 30. august, 11. oktober og 15. november. Modul 1 med overnatting i uke 38 og/eller uke 42, og Modul 2 i uke 46 eller uke 47.

Modul 1 var et vendepunkt for meg i måten jeg møter barn

Lærer barnetrinn