Livredning i vann - ute

Bli trygg på å ha ansvar for andre i, på og ved vann. Vårt livredningskurs har fokus på risikovurdering og livredning og hvordan dette kan gjøres samtidig med at vi ivaretar intensjonen med å oppholde oss i, på og ved vann, nemlig å ha det gøy!

Kursplan for livredning ute

Mål for kurset
Sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging og gjennomføring av alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Praktisk livredningsprøve i det miljøet man skal ha aktiviteten.

De som deltar på hele kurset kan bruke våtdrakt under trening i vann, hvis vannet er kaldt. Svømmebriller er også greit å bruke på denne delen. Den praktiske prøven eller årlig prøve skal gjennomføres med klær. Gjerne de klærne du bruker når du er livredder. Ulltøy er også ok. Ved endt kurs får du kompetansebevis for årlig godkjent livredningsprøve.

Trygg av natur er medlem av Norges Livredningsselskap og våre kursholdere er godkjente NLS-instruktører.

For spørsmål kontakt Simen Skogli på 92034628 eller simen@tryggavnatur.no

Dele denne

mountain view