Naturskolen

Et tilbud for alle barn og unge som ønsker seg mer glede og motivasjon i hverdagen

Mountains and a lake

Trygg av natur benytter naturen som en arena for å jobbe med hverdagen. Naturskolen har vært vårt hovedprosjekt, og målet for utviklingen har vært å lage et "kurs" for elever som av en eller annen grunn ikke trives så godt som de skulle ønske i dagens situasjon, og derfor ønsker seg mer glede.

Så lenge deltakelse er frivillig, opplever de fleste av oss mer ro og lavere stressnivå når vi er ute i naturen. På turene våre kan vi bruke sanseinntrykkene vi opplever i naturen til å SE, HØRE og KJENNE etter hvordan vi ønsker å ha det i hverdagen. Utfordringene vi håndterer er ofte praktiske og konkrete, og vi vet at opplevelsen av å få til noe, av å ha verdi og være noe for andre, er erfaringer vi tar med oss og kan overføre fra én situasjon til en annen. Å få kjenne på grenser og være med på å vurdere risiko og hensyn i aktivitet ute, kan gjøre oss bedre rustet til å stå i utfordringer og ta vare på omgivelsene våre i egen hverdag. Alle Trygg av naturs møter og arbeid med mennesker tar utgangspunkt i egen metodikk og i deltakernes reelle opplevelse av tillit, handlingsrom, medbestemmelse og tilhørighet.

Meld deg på!

Savner du et tilbud på egen skole? Snakk med kontaktlærer eller ta kontakt med oss

Før var jeg på skolen en eller to dager i uken, nå er jeg på skolen hver dag!

Naturskoledeltaker ungdomstrinn