Om oss

Trygg av natur er et ideelt foretak som jobber med livsmestring

«Målet for […] all politikk, bør være å utvikle en kultur som bruker naturen på en helsefremmende måte og har et samhandlingsmodus som gir den typen felleskap og frihet vi trenger, i en utforming som kan passe hver enkelts preferanser best mulig». Werner Christie i boka «Helsefremmende samhandling» (2017). 

Trygg av naturs hovedprosjekt er Naturskolen, et skoletilbud én dag i uka over 12 uker i nærnatur. Målgruppen er barn og ungdom som trenger å styrke evnen til samspill med andre og det å mestre stress og press i hverdagen.

Naturskolekonseptet er utviklet av Andreas Arnø, spesialpedagog med hovedfag på temaet mobbing, naturfagslærer og trener Simen Skogli, og friluftsmannen Jørgen Moland som har master i ledelse og hovedfag i forskningsformidling.

Problem

Ved siden av klimakrisen er stress, press og innaktivitet den største samfunnsutfordringen vi har i dag. 40000 elever i grunnskolen er involvert i mobbekonflikter og nær en tredjedel av elevene i videregående skole slutter på grunn av motivasjonsproblemer. Nylig publiserte folkehelseinstituttet en rapport som viser at andelen jenter mellom 15 og 20 år som får diagnostisert en psykisk lidelse har økt med rundt 40 prosent på fem år.

Sikkerhets-, kontroll- og målstyringssamfunnet frarøver barn og unge muligheten til finne og følge egne grenser. I jakten på det ”perfekte” skaper vi flere og flere tapere. Selv de ”flinke” vurderer seg selv som utilstrekkelige.

Trygg av natur-veiledning

Som andre naturbaserte tiltak handler det mye om mestring og turfellesskap. I tillegg handler turene våre om hvordan vi kan bruke sanseinntrykkene vi opplever i naturen til å SE, HØRE og KJENNE etter hvordan vi ønsker å ha det i hverdagen. Hva ønsker vi mer av, og hva ønsker vi mindre av. Idrettsutøvere lykkes gjennom å visualisere hvordan de skal løse arbeidsoppgaver. En stresset elev kan på samme måte gjennom sansebevissthet, visualisere hvordan hun kan finne og følge egne grenser.

Effekt

Vi har, siden oppstarten i 2016, jobbet med mer enn 400 unge og effekten er helt klar. Koblingen mellom fellesskap i natur og vår metodikk styrker deltakernes evne til:

  • samspill med andre
  • det å mestre stress og press
  • å ta selvstendige valg

Vår visjon er at denne måten å arbeide på skal spre seg i det ganske land gjennom etablering av en videreutdanning i Trygg av natur-veiledning. Samtlige skoler og institusjoner vi har jobbet med har meldt interesse for å sende ansatte på videreutdanning hos oss. Dette er vår vekst og spredningsidé.

Forsker i Folkehelsevitenskap, Victoria Telle Hjellset, har vært med som deltagende observatør på Naturskolen høsten 2018 og vinter 2019. Les hennes forklaring på de gode resultatene: Trygg av natur – virker det sett i et folkehelsevitenskapelig perspektiv?

Kunsten er ikke å komme i mål. Kunsten er å finne og følge begrunnelsen for at du vil dit.