Modul 2 - Lyst på mer

Dette kurset bygger videre på emnene fra Modul 1. Du har mellom kursene levert et refleksjonsnotat som drøfter din erfaring med bruk av metodikken, altså det å gi tillit, medbestemmelse og handlingsrom der du har eller kjenner på ansvar.

Om kurset

Kurset kan gjennomføres på to ulike måter. Kursdagene er lagt opp som en vandring i fri natur der alle temaer behandles underveis og med stor grad av deltakerstyring og involvering. TAN stiller med alt av fellesutstyr og mat, dere med egnet fottøy, klær etter vær, sovepose, underlag og sekk med plass til litt mat og fellesutstyr.

Forventning til deltakerne

Meld deg på Modul 2 dersom en eller flere av følgende påstander treffer deg:

  • Du har et sterkt ønske om at barn og unge rundt deg skal oppleve en trygg, lystbetont og selvstyrt oppvekst.
  • Du har lyst til å påvirke hvordan det jobbes med relasjoner, menneske- og læringssyn på din arbeidsplass.
  • Du har et ønske om at alle som er involvert i eller med din organisasjon skal oppleve handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet.

Læringsutbytte

Hensikten med kurset er å løfte kunnskapen og erfaringene fra å kjenne til emnet til å mestre emnet. Altså fra tematisk kjennskap, til trygg og brukbar kunnskap med hensyn til:

  • Enkelt friluftsliv
  • HMS-T (Helse, Mestring, Sikkerhet og Trygghet)
  • Juridisk og administrativt ansvar
  • Naturen som mestrings- og læringsarena
  • Veiledning og ledelse
  • Kognitive verktøy og prosesser knyttet til mestring

Image


Vurdering

Deltakere gjør en egenvurdering på kursets læringsmål i forkant, og får tilbakemeldinger underveis og på kursets siste dag. Etter gjennomført modul 2 gis det bestått/ikke bestått etter en praksisvurdering i etterkant av kurset. Bestått modul 2 kvalifiserer til å jobbe med mestringsgrupper i nærnatur. Bestått modul 3 gir i tillegg kompetanse på endringsveiledning for enkeltindivider og for grupper.


Spørsmål?

Send oss en melding eller ring 91785793 (Jørgen)

Vi gleder oss!

Kommende kurs

Modul 2 (Oslomarka)

14. - 17. oktober

Søknadsfrist 30. september

Antall deltakere per modul: 8-12
Pris: 15.000 kr per modul eller etter avtale

Kontakt oss gjerne direkte hvis du har spørsmål om kurset på post@tryggavnatur.no eller ring 91785793 (Jørgen).

Dele denne

mountain view